X


De informatie op de cmsXpress website, hebben wij met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er per ongeluk een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. cmsXpress kan hievoor niet aansprakelijk gesteld worden. Er kunnen geen rechten ontleent worden aan de publicaties of informatie op de cmsXpress website. 

De cmsXpress website is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en voor algemene informatie. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, , kan cmsXpress geen garantie geven op de volledige juistheden van de informatie.

cmsXpress aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect is ontstaan als gevolg van het gebruik of van de niet kunnen gebruiken van door cmsXpress op de website gepubliceerde informatie. 

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door cmsXpress worden onderhouden. cmsXpress is zeer selectief, ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden. 

cmsXpress stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen. cmsXpress kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. 

cmsXpress streeft ernaar dat haar website continu toegankelijk is. cmsXpress kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. 

Iedere bezoeker van de cmsXpress website wordt geacht op de hoogte te zijn van deze informatie.