X


Alle rechten zijn voorbehouden. Het is strikt verboden gegevens, teksten en merknamen van de cmsXpress website te verveelvoudigen,  te publiceren, op te slaan in geautomatiseerde gegevensbestanden, te gebruiken in zoekmachineteksten, in welke vorm en wijze dan ook, hetzijn electronisch, fotokopie, opname of elke ander manier van kopieeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van cmsXpress.

Juridisch toezicht copyright

Het juridisch team van cmsXpress houd streng toezicht op misbruik , plagiaat  of copyright schendingen van alle gepubliceerde informatie op de cmsXpress website. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd zullen er juridische stappen ondernomen worden met het gevolg tot boetes en schadevergoedingen.